Financiële baten en lasten

De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen van Stedin Groep. De financiële lasten bedragen 61 miljoen (2019: 69 miljoen) en de financiële baten bedragen 30 miljoen (2019: 33 miljoen). De baten betreffen doorbelastingen van rente binnen de groep.