Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

BTW

19

17

Overige

15

24

Totaal overige schulden

34

41