Het meten van impact

Het waardecreatiemodel van Stedin Groep is gebaseerd op de zes kapitalen van het Inter­national Integrated Reporting Council (IIRC). Het handelen van Stedin Groep heeft zowel positieve als negatieve impact op de maatschappij. Per kapitaal tonen we onze belangrijke input onderwerpen en output resultaten. Verder tonen we onze maatschappelijke waarde voor de maatschappij.

Positieve en negatieve impact op de maatschappij

De tabel op de volgende pagina toont de toegevoegde waarde van onze maatschappelijke impact op stakeholders, zowel kwalitatief als kwantitatief. De zes kapitalen in het midden van de tabel vormen de nullijn. Boven de nullijn staat de waardever­meer­dering door de voordelen van ons handelen voor de maatschappij en onder de nullijn onze waardevermindering die bestaat uit kosten en ongemak van ons handelen. De informatie onder het kapitaal 'Financieel' sluit aan bij de IFRS-cijfers uit de jaarrekening 2021 en zijn kwantitatief. Andere gekwantificeerde impacts rapporteren we in ranges. Voor alle niet-gekwantificeerde impacts geven wij met een kwalitatieve indicatie inzicht in de relatieve omvang van onze maatschappelijke impact op de maatschappij. Daarna lichten we in een overzicht de zes kapitalen toe en de manier waarop die leiden tot vermeerdering en vermindering van kapitaalwaarde. Met onze impact dragen we bij aan de internationale doelstellingen van de Verenigde Naties.

IMPACT


1. Financieel Kapitaal


2. Geproduceerd

Kapitaal


3. Intellectueel

Kapitaal


4. Sociaal
Kapitaal


5. Menselijk Kapitaal


6. Natuurlijk

Kapitaal

Resultaten impactmeting

Begrip

Vermeerdering van kapitaalwaarde

Vermindering van kapitaalwaarde

Financieel

Ingaande en uitgaande kasstromen hebben zowel positieve als negatieve impact op de samenleving
(SDG 7, 8, 11).

Betalingen aan leveranciers en personeel, betaalde belasting, dividenden, rente en aflossingen worden gezien als kapitaal dat in de samenleving wordt gestoken. In 2021 is dit 4.574 mln.

Kapitaal aangetrokken voor de financiering van activiteiten, betalingen van derden, overige opbrengsten en financiële kosten voor klanten, zowel zakelijk als huishoudens worden gezien als kapitaal, onttrokken aan de samenleving. In 2021 4.445 mln.

Geproduceerd

Stedin Groep haar geproduceerd kapitaal bestaat voornamelijk uit energietransport en -distributie
(SDG 7, 9, 11, 12).

De beschikbaarheid van energie, rekening houdend met storingen, creëert welvaren en welzijn voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Stedin Groep creëert in 2021 tussen 3.800 en 4.640 mln aan waarde voor de samenleving.

Door Stedin Groep ontvangen producten en diensten van leveranciers, bestemd voor onze infrastructuur, doen deze in waarde stijgen. Deze producten en diensten kunnen niet worden geïnvesteerd in de samenleving. Zo is in 2021 tussen 2.200 en 2.700 mln aan waarde van de samenleving onttrokken.

Onze assets stijgen in waarde, dit komt de samenleving ten goede.

Door te investeren in digitale veiligheid minimaliseert Stedin Groep ongewenste gegevensuitwisseling. Dit levert een positieve bijdrage aan de online veiligheid van de samenleving.

Intellectueel

Door te investeren in kennisontwikkeling creëert Stedin Groep kapitaal (SDG 9).

Stedin Groep investeert actief in de kennisontwikkeling omtrent (het) toekomstig netwerkbeheer. Dit verhoogt de waarde van onze immateriële assets, creëert nieuwe marktmodellen/platformen en betere/meer dataverwerking. Door toepassing hiervan creëren wij waarde voor onszelf en de samenleving.

Sociaal

Hoe het publiek Stedin Groep waardeert en onze acties interpreteert bepaalt ons sociaal kapitaal (SDG 11).

Een verbeterde reputatie (van Stedin Groep) verhoogt klanttevredenheid, vermindert wervingskosten en creëert nieuwe kansen tot samenwerking. Dit vergroot ons potentieel om langetermijnwaarde te creëren voor de samenleving.

Het lekken van privacygevoelige gegevens heeft een negatieve sociale impact en leidt tot waardeverlies.

Menselijk

Stedin Groep heeft een positief en negatief effect op het welzijn van onze medewerkers (SDG 8, 11).

Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van de werkende in kwestie. Als werkgever dragen wij in 2021 tussen de 40 en 50 miljoen bij aan het welzijn van onze werknemers en daarmee de samenleving.

Werkgerelateerde uitval en ongevallen, en veiligheidsincidenten verminderen het welzijn van betrokkenen. Als werkgever veroorzaken wij deze en verlagen het welzijn van de samenleving in 2021 met een waarde tussen 0,25 en 0,35 mln.

Elke werknemer steekt tijd in zijn/haar baan. Deze tijd had in 2021 een totale waarde tussen de 35 en 45 miljoen. Als werkgever onttrekken wij deze tijd (en dus waarde) aan de samenleving omdat deze niet elders kan worden ingezet.

Natuurlijk

Met onze reguliere bedrijfsvoering beïnvloeden wij het klimaat, natuur en milieu. (SDG 12, 13).

Bij reguliere bedrijfsvoering wordt CO2 uitgestoten, in 2021 heeft dit een negatieve impact van tussen 125 en 175 mln op klimaat, natuur en milieu en daarmee op de samenleving.

Omdat niet 100% van de gebruikte materialen gerecycled kan worden, resteert afval die ecologische schade veroorzaakt. Over 2021 heeft de impact hiervan een waarde van tussen 9 en 11 mln.

Ook de inkoop van materialen veroorzaakt ecologische schade, met in 2021 een negatieve impact tussen 0,1 en 0,2 mln.