Detailinformatie medewerkers

2021

2020

2019

2018

2017

Informatie over totale personeelsbestand

Aantal medewerkers Stedin Groep

4.194

4.276

4.346

4.470

4.488

Aantal medewerkers Stedin

3.651

3.652

3.672

3.665

3.185

Aantal medewerkers NetVerder

6

5

5

-

-

Aantal medewerkers Joulz Diensten

-

-

-

153

-

Aantal medewerkers Joulz (incl. Joulz Diensten)

-

-

-

-

648

Aantal medewerkers DNWG

537

619

669

652

655

Aantal medewerkers met een voltijds contract

Mannelijke medewerkers

3.250

3.319

3.403

3.517

3.539

Vrouwelijke medewerkers

364

363

357

385

396

Aantal medewerkers met een deeltijds contract

Mannelijke medewerkers

210

217

200

184

173

Vrouwelijke medewerkers

370

377

386

384

380

Aantal medewerkers met een vast contract

Mannelijke medewerkers

3.207

3.323

3.402

3.457

3.425

Vrouwelijke medewerkers

650

667

679

701

669

Aantal medewerkers met een tijdelijk contract

Mannelijke medewerkers

253

213

201

244

287

Vrouwelijke medewerkers

84

73

64

68

107

CAO / Niet-CAO

CAO

4.007

4.092

4.158

4.282

4.268

Niet-CAO

187

184

188

188

220

Diversiteit bestuur en medewerkersbestand

Jonger dan 25 jaar

70 (2%)

76 (2%)

66 (2%)

59 (1%)

59 (1%)

Tussen de 25 en 34 jaar

814 (19%)

908 (21%)

843 (19%)

872 (20%)

933 (21%)

Tussen de 35 en 44 jaar

1.089 (26%)

1.060 (25%)

1.056 (24%)

1.060 (24%)

1.000 (22%)

Tussen de 45 en 54 jaar

863 (21%)

908 (21%)

923 (21%)

1.005 (22%)

1.058 (24%)

55 jaar en ouder

1.358 (32%)

1.324 (31%)

1.458 (34%)

1.474 (33%)

1.438 (32%)

Aantal vrouwen in leidinggevende functie

79

64

60

64

58

Aantal mannen in leidinggevende functie

223

224

224

231

235

2021

2020

2019

2018

2017

Informatie over intern versus extern personeel

Medewerkers (intern) per jaareinde

4.194

4.276

4.346

4.470

4.488

Medewerkers (extern) per jaareinde

779

709

804

1.059

1.004

FTE's (intern) per jaareinde

4.041

4.127

4.213

4.339

4.365

FTE's (extern) per jaareinde

689

607

700

791

750

Ziekteverzuim (intern) (%)

4,3

4,2

4,8

5,0

5,2

Mannelijke medewerkers (intern) (%)

82

83

83

83

83

Vrouwelijke medewerkers (intern) (%)

18

17

17

17

17