Detailinformatie CO-uitstoot

De Energie intensiteitsratio is het energieverbruik (in GJ) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in mln). De GHG emissie intensiteitsrato is de totale emissie van broeikasgassen incl. vergroening (in ton CO2eq) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in mln).

Transport

Eenheid

2021

2020

2019

2018

Elektriciteitstransport

GWh

20.529

20.171

21.100

21.330

Gastransport

mln. m3

4.907

4.365

4.651

4.852

Energie intensiteitsratio

Eenheid

2021

2020

2019

2018

Energiegebruik

GJ

144.051

157.936

182.168

233.927

Netto omzet

mln

1.265

1.216

1.220

1.270

Energie intensiteitsratio

GJ/mln

113,9

129,9

149,3

184,2

GHG emissie intensiteitsratio

Scope 1

Eenheid

2021

2020

2019

2018

Gasverbruik gebouwen

ton CO2eq

385

453

454

635

Netverlies van ons gasnetwerk

ton CO2eq

101.552

106.842

105.008

88.159

Lease- & dienstauto's

ton CO2eq

6.282

7.310

8.856

10.193

Totaal

ton CO2eq

108.219

114.605

114.318

98.987

Scope 2

Eenheid

2021

2020

2019

2018

Elektriciteit / warmteverbruik gebouwen

ton CO2eq

1.202

1.167

238

826

Netverlies elektriciteit

ton CO2eq

377.353

386.271

433.167

432.364

Totaal

ton CO2eq

378.555

387.438

433.405

433.190

Scope 3

Eenheid

2021

2020

2019

2018

Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer

ton CO2eq

598

1.818

3.419

3.735

Totaal

ton CO2eq

598

1.818

3.419

3.735

Totaal

Eenheid

2021

2020

2019

2018

Totaal voetafdruk

ton CO2eq

487.372

503.861

551.142

535.912

Vergroening netverlies elektriciteit

ton CO2eq

-376.921

-385.890

-433.167

-432.364

Totaal inclusief vergroening

ton CO2eq

110.451

117.971

117.975

103.548

Netto omzet

mln

1.265

1.216

1.220

1.270

GHG emissie intensiteitsratio

ton CO2eq/mln

87,3

97,0

96,7

81,5