Personalia raad van commissarissen

De heer drs. D.G. (Doede) Vierstra RC (voorzitter vanaf 1-2-2020)

Doede Vierstra (1958) is actief als bestuurder namens de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam, lid RvC bij PGGM, Lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode, Voorzitter RvT van NGF Geleidenhonden en lid RvT van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zijn ruime ervaring met stakeholders, waaronder publieke aan­deel­houders, heeft hij onder andere opgedaan bij zijn werkzaamheden als CFO bij Nuon. In het verleden was hij voorzitter van de WENB (de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven). Hierdoor is hij bekend met de uitdagingen van de energietransitie voor Stedin Groep.

Mevrouw mr. drs. H.L. (Hanne) Buis

Hanne Buis (1976) heeft twee afgeronde studies gedaan aan de Erasmus Universiteit; Beleid en Management Gezond­heids­zorg en Rechten. Momenteel is zij Chief Projects & Assets Officer en is lid van de raad van bestuur van Schiphol Group. Daarvoor was ze algemeen directeur van Lelystad Airport, onderdeel van Royal Schiphol Group. Voordat ze naar Lelystad Airport ging, bekleedde ze verschillende functies bij luchthaven Schiphol. Daar beheerste ze complexe ope­ra­tio­nele processen. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bachvereniging en lid van het Bestuur Hoogeschoolraad Erasmus Universiteit.

De heer T.W. (Theo) Eysink RA

Theo Eysink (1966) begon zijn carrière bij Arthur Andersen en werkte vervolgens tussen 1996 en 2006 bij KLM Catering, Spui Groep en Electrabel in financiële functies. Van 2006 tot 2010 was hij VP Finance bij Bombardier Transportation Holding. In 2010 werd hij CFO van Stork Technical Services. Eysink is nu CFO divisie Zakelijke Markt bij KPN. Hij is een gedegen financiële leider met ervaring in diverse sectoren. Ook heeft hij, met name in zijn laatste jaren bij KPN, veel te maken gehad met nieuwe business modellen. Hij heeft toezichthoudende ervaring in de (semi-) publieke sector, o.a. bij een woningstichting. Tevens is hij lid van de RvC van Vesteda Investment Management B.V.

De heer ir. A.P.G. (Arco) Groothedde

Arco Groothedde (1964) is zelfstandig adviseur/interim­manager. Momenteel is hij werkzaam als Directeur Realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet. Eerder was hij CEO bij Translink Systems, lid van de RvB van het Kadaster en divisiemanager bij RDW. Bij Translink werkte hij onder meer aan de introductie van de OV-chip. Groothedde’s ruime ervaring als bestuurder in de digitale transformatie bij het Kadaster en Translink komen goed van pas bij Stedin Groep. Hij zet zich graag in voor klantgerichte dienstverlening met maatschappelijke relevantie. Groot­hedde is tevens lid van de Raad van Toezicht van ROC Aventus en commissaris bij DSW.

Mevrouw drs. A.J. (Annie) Krist

Annie Krist (1960) begon haar carrière bij N.V. Nederlandse Gasunie in 1987. Eind jaren ’90 was zij lid van het Gasunie-team dat verantwoordelijk was voor de commerciële, tech­nische en IT-aanpassingen die het gevolg waren van de liberalisering van de gasmarkt. In 2005 trad zij toe tot het managementteam van Gasunie Transport Services (GTS). Van 2008 tot 2011 was zij Directeur Strategie en Deelnemingen. Op 1 juli 2011 is Annie Krist benoemd als Algemeen Directeur van GTS. Van 1 mei 2016 tot 1 april 2017 was zij lid van de Executive Board en CEO van Gasunie Transport Services. Per 1 april 2017 is Annie Krist benoemd tot CEO van GasTerra. Tevens is zij lid van het bestuur Vereniging Energie Nederland.

Afgetreden in 2021

De heer ing. D. (Dick) van Well

Dick van Well (1948) was van 2012 tot 2021 lid van de RvC van Stedin Netbeheer B.V. Van 1998 tot oktober 2010 was hij voorzitter van de RvB van bouwbedrijf Dura Vermeer, waar hij sinds 1973 werkzaam was en diverse functies heeft vervuld. Hij is onder meer lid van de RvC van Dura Vermeer Groep N.V. en van APG Groep N.V. Ook is Dick van Well bestuurder van de Stichting Continuïteit Feijenoord.

Alle leden van de raad van commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.