Acute belasting­vorderingen en -verplichtingen

De acute belastingvorderingen en actuele belastingverplichtingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Vennootschapsbelasting

-

3

Totaal acute belastingvorderingen

-

3

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Vennootschapsbelasting

12

-

Totaal acute belastingverplichtingen

12

-