Handelscredi­teuren en overige schulden

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Handelscrediteuren

100

74

Overige schulden en overlopende passiva

157

173

Contractverplichtingen

23

27

BTW

24

30

Pensioenpremies

4

4

Totaal

308

308

Classificatie

Kortlopend

308

308

Langlopend

-

-

Totaal

308

308

De crediteuren en overige schulden zijn gelijk gebleven aan 2020.

De stijging in de crediteuren wordt met name veroorzaakt door een stijging in de investeringen en hogere kosten in het vierde kwartaal 2021 in vergelijking met het vierde kwartaal 2020, wat heeft geleid tot een stijging in de ontvangen facturen.

Tegenover de stijging van de crediteuren staat een daling in de overige schulden van 16 miljoen. Dit is het gevolg van een hoge bijschatting voor nog te ontvangen facturen van TenneT in 2020.

De contractuele verplichtingen zijn gedaald met 4 miljoen onder andere als gevolg van een verlaging van de onderhanden werk positie.