Vooruitontvangen bijdragen

x 1 miljoen

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

809

725

Ontvangen bijdragen aansluitkosten

112

105

Betaalde bijdragen aansluitkosten

-1

-

Verantwoorde opbrengsten

-22

-21

Boekwaarde per 31 december

898

809

Classificatie

2021

2020

Kortlopend

22

22

Langlopend

876

787

Totaal

898

809

De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.