Financiële baten en lasten

De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen van Stedin Groep. De financiële lasten bedragen 99 miljoen (2020: 61 miljoen) en de financiële baten bedragen 30 miljoen (2020: 30 miljoen). De baten betreffen doorbelastingen van rente binnen de groep.