Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

BTW

23

19

Overige

11

15

Totaal overige schulden

34

34