Vorderingen op en schulden aan groeps­maatschappijen

De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen hebben allen een kortlopend karakter.