Impactmodel

Als Netbeheerder hebben we impact op onze maatschappij en leefomgeving. Dit kan zowel positief als negatief. Sinds 2019 brengen we deze impacts in kaart. Dit doen wij in onderstaand 'Impactmodel' waarbij we het ‘zeskapitalenmodel’ van het International Integrated Reporting Council (IIRC) hanteren. In dit model kwantificeren we onze kwalitatieve impacts waar we een maatschappelijke bijdrage leveren, in onze directe activiteiten en in de keten (ketenimpacts). Ketenimpacts zijn effecten waarvoor partijen in de keten samen met Stedin verantwoordelijk zijn. Het Impactmodel geeft ook inzicht in de relatie tussen onze impacts en hoe wij bijdragen aan de internationale doelstellingen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDGs).