Randvoorwaarden

Om de plannen voor 2023 te kunnen realiseren, hebben we gezorgd voor de juiste randvoorwaarden. We zijn een financieel gezonde organisatie. Medewerkers moeten in een fysiek en sociaal veilige omgeving hun werk kunnen doen. En tot slot blijft cybersecurity van groot belang vanwege de steeds verdergaande digitalisering.