Materiële niet-financiële informatie

Detailinformatie CO2-uitstoot

Transport

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Elektriciteitstransport

GWh

24.374

20.746

20.529

20.171

21.100

Gastransport

mln. m3

3.602

3.782

4.907

4.365

4.651

Energie intensiteitsratio

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Energiegebruik

GJ

136.028

129.076

139.572

157.936

182.168

Netto omzet

mln

1.752

1.316

1.265

1.216

1.220

Energie intensiteitsratio

GJ/mln

77,6

98,1

110,3

129,9

149,3

GHG emissie intensiteitsratio

Scope 1

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Gasverbruik gebouwen

ton CO2eq

470

507

597

719

707

Netverlies van ons gasnetwerk

ton CO2eq

76.080

79.277

102.774

108.082

105.008

Lease- & dienstauto's

ton CO2eq

7.665

7.400

7.921

9.172

11.085

Aggregaten

ton CO2eq

127

123

2.246

2.533

2.729

Invoeden SF6

ton CO2eq

866

727

455

137

178

Totaal

ton CO2eq

85.208

88.034

113.993

120.643

119.707

Scope 2

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Elektriciteit / warmteverbruik gebouwen

ton CO2eq

873

1.431

1.681

1.646

774

Netverlies elektriciteit

ton CO2eq

304.450

381.156

442.709

453.153

508.215

Totaal

ton CO2eq

305.323

382.587

444.390

454.799

508.989

Scope 3

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer

ton CO2eq

1.114

1.057

598

2.229

3.419

Inkoop

ton CO2eq

332.582

236.750

226.894

228.040

228.313

Totaal

ton CO2eq

333.696

237.807

227.492

230.269

231.732

Totaal

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Totaal voetafdruk

ton CO2eq

724.227

708.428

785.875

805.711

860.428

Vergroening netverlies elektriciteit

ton CO2eq

-304.450

-381.156

-442.068

-452.587

-508.036

Totaal inclusief vergroening

ton CO2eq

419.777

327.272

343.807

353.124

352.392

Netto omzet

mln

1.752

1.316

1.265

1.216

1.220

GHG emissie intensiteitsratio

ton CO2eq/mln

239,6

248,7

271,8

290,4

288,8

Detailinformatie medewerkers

2023

2022

2021

2020

2019

Informatie over totale personeelsbestand (per jaareinde)

Aantal medewerkers Stedin Groep

4.784

4.324

4.194

4.276

4.346

Aantal medewerkers Stedin

4.465

4.029

3.651

3.652

3.672

Aantal medewerkers NetVerder

12

8

6

5

5

Aantal medewerkers DNWG Infra

307

287

537

619

669

Aantal medewerkers met een voltijds contract

Mannelijke medewerkers

3.545

3.296

3.250

3.319

3.403

Vrouwelijke medewerkers

465

386

364

363

357

Aantal medewerkers met een deeltijds contract

Mannelijke medewerkers

326

252

210

217

200

Vrouwelijke medewerkers

448

390

370

377

386

Aantal medewerkers met een vast contract

Mannelijke medewerkers

3.283

3.168

3.207

3.323

3.402

Vrouwelijke medewerkers

744

670

650

667

679

Aantal medewerkers met een tijdelijk contract

Mannelijke medewerkers

588

380

253

213

201

Vrouwelijke medewerkers

169

106

84

73

64

CAO / Niet-CAO

CAO

4.547

4.110

4.007

4.092

4.158

Niet-CAO

237

214

187

184

188

Diversiteit bestuur en medewerkersbestand

Jonger dan 25 jaar

199 (4%)

121 (3%)

70 (2%)

76 (2%)

66 (2%)

Tussen de 25 en 34 jaar

1.110 (23%)

942 (22%)

814 (19%)

908 (21%)

843 (19%)

Tussen de 35 en 44 jaar

1.260 (26%)

1.110 (26%)

1.089 (26%)

1.060 (25%)

1.056 (24%)

Tussen de 45 en 54 jaar

958 (20%

898 (21%)

863 (21%)

908 (21%)

923 (21%)

55 jaar en ouder

1.257 (27%)

1.253 (29%)

1.358 (32%)

1.324 (31%)

1.458 (34%)

Aantal vrouwen in leidinggevende functie

92

80

79

64

60

Aantal mannen in leidinggevende functie

225

213

223

224

224

2023

2022

2021

2020

2019

Informatie over intern versus extern personeel

Medewerkers (intern) per jaareinde

4.784

4.324

4.194

4.276

4.346

Medewerkers (extern) per jaareinde

1.053

951

779

709

804

FTE's (intern) per jaareinde

4.583

4.148

4.041

4.127

4.213

FTE's (extern) per jaareinde

937

844

689

607

700

Ziekteverzuim (intern) (%)

5,4

5,8

4,3

4,2

4,8

Mannelijke medewerkers (intern) (%)

81

82

82

83

83

Vrouwelijke medewerkers (intern) (%)

19

18

18

17

17