Over ons

Stedin Groep in de energieketen

Met onze gas- en elektriciteitsnetten zijn we een vitale schakel voor economische activiteiten in ons werkgebied. We werken samen met andere partijen die onderdeel zijn van de energieketen. Dit zijn producenten van elektriciteit en gas, de landelijke distributeurs van elektriciteit en gas TenneT en Gasunie, onze leveranciers, de andere regionale netbeheerders en de organisaties die toezien op de betrouwbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van onze energievoorziening. Stedin Groep is een semipublieke organisatie: een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van overheden, namelijk 42 gemeenten en de Nederlandse staat.

Ons verzorgingsgebied

We beheren en onderhouden de energienetten in het grootste deel van Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Binnen ons gebied wonen zo'n 5,5 miljoen mensen. Drie van de vier grootste steden van Nederland vallen eronder, plus de Rotterdamse en Zeeuwse haven- en industriegebieden en de glastuinbouw. Ook hoort een deel van Noord-Holland en Friesland bij ons werkgebied. Stedin Groep opereert en is gevestigd in Nederland. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Blaak 8, 3011 TA in Rotterdam.

Onze activiteiten

Stedin Groep concentreert zich op alle activiteiten die samenhangen met het aanleggen, beheren en onderhouden van energienetten. Daarnaast faciliteert Stedin Groep de energiemarkt. Stedin Groep bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: netbeheerder Stedin opereert in de gereguleerde markt, infrapartners NetVerder en DNWG voeren niet-gereguleerde activiteiten uit. Stedin Netbeheer, NetVerder en DNWG zijn separate dochtervennootschappen van Stedin Holding. De niet-gereguleerde activiteiten droegen in 2023 voor 1,6% bij aan de omzet (2022: 2,6%).

Hoe we zijn georganiseerd

Stedin Netbeheer

Stedin Netbeheer heeft als netbeheerder de maatschappelijke taak om haar ruim 2,3 miljoen klanten toegang te verlenen tot een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Stedin Netbeheer opereert naast vijf andere regionale netbeheerders in de gereguleerde markt. Bij Stedin Netbeheer werken ultimo 2023 5.471 medewerkers. Dit zijn 4.465 interne medewerkers (man: 3.607; vrouw: 858), en 1.006 externe medewerkers (man: 795; vrouw: 211).

NetVerder

NetVerder draagt bij aan de energietransitie met de ontwikkeling, realisatie en onderhoud van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas. Ook verdiept NetVerder zich in onafhankelijk transport en distributie van andere nieuwe energievormen en –dragers. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep. Bij NetVerder werken 18 medewerkers. Dit zijn 12 interne medewerkers (man: 9; vrouw: 3), en 6 externe medewerkers (man: 6, vrouw: 0).

DNWG Infra

DNWG Infra (opererend onder de naam DNWG) onderhoudt en beheert de elektriciteits- en gasnetten van Stedin Netbeheer en het waternet van Evides in Zeeland en Goeree. In 2023 is besloten om de uitvoering van de storings- & onderhoudswerkzaamheden water die worden uitgevoerd in samenwerking met Evides te beëindigen. 2024 zal gebruikt worden als transitiejaar zodat Evides deze activiteiten volledig zelfstandig kan gaan uitvoeren. Bij DNWG Infra werken ultimo 2023 348 medewerkers. Dit zijn 307 interne medewerkers (man: 255; vrouw: 52), en 41 externe medewerkers (man: 36, vrouw: 5).

Joint arrangements

Voor specifieke activiteiten vormen we joint arrangements met andere partijen.

Utility Connect

Utility Connect B.V. is een joint arrangement met netwerkgroep Alliander. Utility Connect leest met een eigen draadloos telecommunicatienetwerk meetgegevens van slimme meters uit en communiceert met smart-grid toepassingen. Hiermee kunnen we meetgegevens aanleveren aan marktpartijen en energiestoringen verkorten en voorkomen.

TensZ

TensZ B.V. is de gezamenlijke organisatie van TenneT en Stedin voor beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is in 2017 opgericht om de afspraken in het kader van de verkoop van DNWG aan Stedin Groep over onder andere werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren stelt de stichting budget beschikbaar. Een overzicht van de initiatieven is te vinden op de site van de stichting.