SWOT-ANALYSE

Onze SWOT-analyse laat zien waar voor Stedin de kansen en bedreigingen liggen. Deze hangen samen met de 'Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt' die aan de basis liggen van onze strategie. De manier waarop we omgaan met de bedreigingen staat beschreven in het hoofdstuk Risicomanagement.