We zorgen voor netkwaliteit: beheren

Zonder energie staat alles stil. Naast het realiseren van voldoende netcapaciteit, ligt onze focus dus ook op de netprestatie. Door storingen snel te verhelpen, de spanningskwaliteit te managen en onderhoud en inspecties uit te voeren, blijven we het net goed beheren. Dit alles voor een veilige en betrouwbare energievoorziening.

KPI's

Toelichting

Eenheid

Resultaat 2022

Target 2023

Resultaat 2023

Target 2024

Goed beheren

SAIDI LS/MS

De System Average Interruption Duration Index (SAIDI) is de gemiddelde duur in minuten van onderbrekingen per consument gedurende het jaar.

minuten

22

< 25

20

<22