Governance

Vanwege onze maatschappelijke rol volgen we, voor zover mogelijk, vrijwillig de Nederlandse Corporate Governance Code. De Nederlandse Corporate Governance Code is voor Stedin een belangrijk document waarin onder andere de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld. Duurzame langetermijnwaardecreatie is een belangrijk uitgangspunt van de Code. Het is ook de kern van onze bedrijfsvoering en missie.