Overige prestaties

Naast de focus op bouwen, benutten en beheren streven we enkele andere doelen na en hebben we randvoorwaarden die nodig zijn om onze strategie goed uit te voeren en onze klanten goed te bedienen. Zo zal bouwen aan het net hoe dan ook gepaard gaan met ongemak voor onze klanten en met onderbrekingen, of we nu willen of niet.

Daarom bieden we een goede dienstverlening aan klanten om dit ongemak te beperken. Dat doen we door onze afspraken na te komen, binnen onze organisatie in ketens te werken en het ongemak buiten zo veel mogelijk te beperken door goed samen te werken met andere partijen.

Voor marktpartijen is een optimaal functionerend en digitaal energienet essentieel. Hiervoor zijn de data die over onze netten gaan belangrijk, zowel voor de marktpartijen als voor ons. Door datakwaliteit te verhogen hebben marktpartijen de juiste gegevens voor onze klanten en helpen zij bij het optimaal benutten van het net (bijvoorbeeld door op basis van data flexibiliteitsoplossingen aan te bieden).

Als we naar het energiesysteem van de toekomst kijken, zien we een tweede leven voor onze gasleidingen waarmee we duurzame gassen kunnen transporteren. Daar bereiden we ons nu al op voor. Ook warmtenetten kunnen bijdragen aan het beter benutten van ons energienet. We zorgen ervoor dat we als bedrijf onze opgave op het gebied van bouwen, benutten en beheren van het net zo duurzaam mogelijk uitvoeren en geven inzicht in de (maatschappelijke) impact die we als bedrijf hebben. Dat betekent dat we aandacht hebben voor duurzaamheid en het verduurzamen van onze bedrijfsvoering.