Sustainable Development Goals

SDG

Omschrijving

Toepassing op Stedin en subtargets SDG's

Materiële thema's

Energie is essentieel voor bijna alle grote uitdagingen en kansen in de wereld van vandaag.

Via onze netten bieden wij klanten (hernieuwbare) energie om te leven, werken, ondernemen met een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Met onze stakeholders werken we aan het mogelijk maken van de energietransitie en aan innovaties die nodig zijn voor een toekomstbestendig net, dat betaalbaar en betrouwbaar blijft. Hiervoor onderzoeken we bijvoorbeeld het verwarmen van woningen met duurzame gassen en waterstof om de hoeveelheid getransporteerd aardgas te verminderen. (SDG 7.1; 7.2 en 7.b)

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid

Onze medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zij zorgen elke dag voor een betrouwbare energievoorziening. Wij bieden een veilige werkomgeving waarin volop kansen zijn voor ontwikkeling.

We zetten ons in voor gelijke kansen, duurzame inzetbaarheid en een medewerkersbestand dat een afspiegeling is van onze maatschappij. In ons inkoopbeleid nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten, ethiek en arbeidsrechten. Onze gedragscode voor leveranciers is o.a. gebaseerd op de richtlijnen van de OESO. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast biedt Stedin een leeraanbod dat past bij toekomstige skills waardoor onze medewerkers en organisatie wendbaar blijven. (SDG 3.6, 3.9, 4.3, 4.4, 8.5 en 8.8)

Goed werkgeverschap
Goed bestuur

Betaalbare investeringen in infrastructuur zijn cruciaal om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken en daarmee economische ontwikkeling te faciliteren

Stedin werkt aan het mogelijk maken van de energietransitie en de duurzame ontwikkeling van haar werkgebied door te bouwen aan ons electriciteit- en gasnetwerk, deze optimaal te benutten en goed te beheren.
(SDG 9.1).

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid

De steden en gemeenschappen van de toekomst moeten kansen bieden aan iedereen, inclusief veilige toegang toegang tot basisdienst energie.

Stedin committeert zich aan de doelen in het Klimaatakkoord en werkt hiervoor samen met haar stakeholders aan onder ander een veilig en betaalbaar electriciteit - en gasnetwerk en duurzaam afvalmanagement (SDG 11.1, 11.6).
Daarnaast ondersteunt Stedin een verbetering van de ecologie in steden en gemeenschappen (SDG 11a), door deelname aan de 'tweede ecologische hoofdinfrastructuur' en de agenda natuurinclusief.

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid
Klant- en stakeholderbeleving

Duurzame consumptie en productie betekent het efficient gebruik van grondstoffen en effectief gebruik van zon- en windenergie waarmee de druk op het milieu en de afhankelijkheid van primaire grondstoffen afneemt.

Stedin Groep is zelf bewust bezig met haar energieverbruik, we dringen bijvoorbeeld ons netverlies zoveel mogelijk terug (SDG 12.2). Daarnaast is Stedin materiaalbewust, we focussen op vermindering van het gebruik van (virgin) grondstoffen (SDG 12.2 en 12.5) en doen dat transparant samen met onze leveranciers (SDG 12.6). Tot slot werken we aan het bewustzijn van onze klanten, zodat we me minder infra hoeven aan te leggen. We informeren bijvoorbeeld over het tegengaan van piekbelasting ("wassen als de zon schijnt") (SDG 12.8).

Klimaat mitigatie en adaptatie

De klimaatverandering raakt elk land op elk continent. Zonder ingrijpen stijgt de temperatuur op aarde deze eeuw waarschijnlijk meer dan 3 graden.

Stedin conformeert zich aan internationale klimaatdoelstellingen. Met duurzame innovaties draagt Stedin Groep bij aan technologieën en systemen die klimaatverandering tegengaan en aan het mogelijk maken van de energietransitie (SDG 13.1).

Klimaat mitigatie en adaptatie

Biodiversiteit gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer op land in al zijn vormen.

Stedin is voornemens om zich te committeren aan sectorakkoord op natuurinclusief bouwen en beheren. Onderdeel hiervan is nader onderzoek naar de invloed van Stedin op biodiversiteit in de keten.
(SDG 15.1 en 15.5)

Biodiversiteit