Materiële vaste activa naar activiteiten

In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de materiële vaste activa naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in 13 Materiële vaste activa.

x 1 miljoen

2023

2022*

Boekwaarde

Elektriciteit

5.094

4.706

Gas

2.041

1.915

Slimme meters

297

311

Green buildings

32

34

Overig

58

27

7.522

6.993

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa in de jaarrekening voor meer informatie.

In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de bovengenoemde materiële vaste activa, gecorrigeerd voor vooruitontvangen opbrengsten, naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in 13 Materiële vaste activa en 26 Vooruitontvangen opbrengsten.

x 1 miljoen

2023

2022*

Boekwaarde

MVA (bruto)

7.522

6.993

Elektriciteit

4.195

3.910

Gas

1.857

1.728

Slimme meters

290

311

Green buildings (pand Utrecht)

32

34

Overig

58

27

MVA (netto)

6.432

6.010

Vooruitontvangen opbrengsten - langlopend

1.065

960

Vooruitontvangen opbrengsten - kortlopend

25

23

1.090

983

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa in de jaarrekening voor meer informatie.