Jaaroverzicht 2023

1e kwartaal

27 januari - Eind januari werd duidelijk dat het vermogen van zonnepanelen het jaar daarvoor de grootste groei kende tot dan toe. 107.264 huishoudens lieten in 2022 voor een vermogen van 484 megawattpiek nieuwe zonnepanelen installeren op het elektriciteitsnet van Stedin. Inmiddels weten we ook de cijfers over 2023 en zien we dat de groei in 2023 heeft doorgezet. In 2023 zijn bij 145.000 huishoudens zonnepanelen geïnstalleerd voor een vermogen van 599 megawattpiek.

6 maart - Enexis, Stedin en Liander hebben samen met leverancier Connectens een compacte aansluitmodule (CAM) ontwikkeld voor onbemande objecten als laadpalen, reclamezuilen en straatverlichting. Monteurs kunnen de CAM drie keer sneller monteren zodat meer tijd overblijft voor ander werk dat nodig is om de energietransitie te versnellen.

2e kwartaal

30 mei – De aandeelhouders van Stedin Groep hebben drs. D.G. (Doede) Vierstra RC op 26 mei herbenoemd als voorzitter van de raad van commissarissen.

19 juni - Stedin lanceert de campagne ‘Zonwassen’ om mensen er bewust van te maken om elektriciteit te gebruiken in het ritme van de natuur. Zo blijft het stroomnet beter in balans. Onderdeel van de campagne is de ‘Zonnerette’, een pop-up wasserette waar mensen gratis hun was kunnen doen, zolang er voldoende zonne-energie beschikbaar is.

26 juni - Met het Open Innovatie WarmteNet in fieldlab The Green Village op TU Delft Campus bieden Stedin Groep, Alliander en Enexis Groep bedrijven de ruimte om in een bewoonde en regelluwe omgeving warmte-innovaties te testen en onderzoeken met warmtenetten uit te zoeken.

3e kwartaal

4 juli - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan over beroepen van netbeheerders (regionale netbeheerders, TenneT en GTS) tegen de methodebesluiten van de ACM. Volgens het CBb moet de ACM de methodebesluiten op een aantal punten aanpassen, waaronder de manier waarop de productiviteit van regionale netbeheerders wordt ingeschat.

19 juli - Het hoogspanningsnet in de provincie Zeeland zit nagenoeg aan de maximale capaciteit voor grootverbruikers. In totaal ligt hier een aanvraag van 3,5 gigawatt aan extra vermogen. TenneT heeft hierop melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waardoor aanvragen groter dan 3x80 ampère op een wachtlijst worden geplaatst.

26 september - In Tholen is een pilot gestart om de ruimte op het lokale elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Er werd een ‘groepscapaciteitsovereenkomst’ getekend tussen energy hub REC Tholen en netbeheerder Stedin. Het is de eerste e-hub die een netbeheerder op deze manier, met een overeenkomst die opschaalbaar wordt, contracteert. 

4e kwartaal

18 oktober - Het kabinet kondigt maatregelen aan om het elektriciteitsnet meer te kunnen ontlasten en beter te benutten. Dat is nodig omdat in zowel het Rotterdamse havengebied en omliggende gemeenten op de eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee als in de provincies Utrecht, Zeeland en Noord-Holland sprake is van krapte op het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit onderzoek van TenneT. De verwachting is dat tussen 2027 en 2029 meer capaciteit beschikbaar komt.

31 oktober - ACM heeft brede steun ontvangen op het voorstel om het verlenen van voorrang aan projecten die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen vast te leggen in een wettelijke regeling. Netbeheerders krijgen met dit voorstel de mogelijkheid om af te wijken van het gebruikelijke principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ bij het geven van toegang tot het elektriciteitsnet.

1 december - In de regio Middelharnis op het eiland Goeree-Overflakkee is sinds 2,5 jaar weer ruimte voor nieuwe initiatieven die grootschalig duurzaam opgewekte stroom willen terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit komt doordat Stedin begin november dit jaar extra transformatoren en schakelinstallaties in bedrijf heeft genomen waardoor 35 MW aan vermogen beschikbaar is.

8 december - De aandeelhouders van Stedin Groep zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering van 8 december unaniem akkoord gegaan met de toetreding van de Nederlandse Staat (de Staat) als aandeelhouder van het netwerkbedrijf. Met dit besluit versterkt de Staat het eigen vermogen van Stedin met 500 miljoen en wordt daarmee voor 11,9% aandeelhouder. Hiermee kunnen we blijven investeren in de uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet.