We maximaliseren het gebruik van onze netten: benutten

In het nieuwe energiesysteem speelt iedereen een rol: de landelijke en regionale politiek, consumenten, het bedrijfsleven en de industrie. We moeten allemaal anders met energie omgaan dan we gewend zijn. Door de huidige netcapaciteit optimaal te benutten, creëren we ruimte op het net voor de groeiende klantvraag. We zoeken met klanten en stakeholders oplossingen om (tijdelijke) capaciteitsknelpunten in ons net te beperken of voorkomen. Bijvoorbeeld met de mogelijkheden die onze klanten hebben om flexibel om te gaan met hun energieteruglevering en -consumptie. In 2023 hebben we hier de eerste flexibiliteitscontracten voor afgesloten.

KPI's

Toelichting

Eenheid

Resultaat 2022

Target 2023

Resultaat 2023

Target 2024

Optimaal benutten

Flexibel gecontracteerd vermogen (MW)

Het totaal vermogen van klanten in MW die operationeel flex aanbieden en een bilateraal contract met Stedin hebben afgesloten.

MW

5

45

52

500

Digitaal bemeten MS-ruimtes (# cumulatief)*

Aantal MS-ruimtes dat voorzien is van een digitale meetinrichting die aangesloten is op de centrale omgeving en heeft gecommuniceerd.

#/%

5.000

5.970

5.365

27%

  1. * Deze KPI is in 2023 geïntroduceerd en werd uitgedrukt in aantallen. Doelstelling voor 2024 is uitgedrukt in % om zo uiteindelijk in 2031 de 100% te bereiken.

In 2023 richtten de activiteiten vanuit het optimaal benutten van ons net zich op het zo goed als mogelijk voorspellen van de klantvraag en het verbeteren van het inzicht in, en monitoring en besturing van ons net, het uitwerken en inzetten van technische oplossingen, flexibiliteitsoplossingen en gedragsoplossingen om het gebruik van de aanwezige capaciteit te maximaliseren, en het uitvoeren, verbeteren en schaalbaar maken van onze processen voor congestiemanagement.