Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

x 1 miljoen

Gestort aandelen-kapitaal

Agio-
reserve

Kasstroom-
hedge-reserve

Hedge
kosten
reserve

Wettelijke reserve ge-activeerde ontwik-kelings-kosten

Wettelijke reserve deel-nemingen

Inge-
houden
resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Aandeel derden

Totaal
groeps-
vermogen

Per 1 januari 2022*

539

158

-53

-

3

-

1.323

4

1.974

506

-

2.480

Resultaat na belastingen 2022

-

-

-

-

-

-

-

75

75

6

-

81

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

39

-1

-

-

-

-

38

-

-

38

Totaalresultaat

-

-

39

-1

-

-

-

75

113

6

-

119

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2021

-

-

-

-

-

-

-

-1

-1

-

-

-1

Cumulatief preferent dividend

-

-

-

-

-

-

-

-3

-3

-

-

-3

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-8

-

-8

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Totaal transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

-4

-4

-6

-

-10

Overige

Winstbestemming 2021

-

-

-

-

-

-

1

-1

-

-

-

-

Herclassificatie

-

-

-

-

6

-

-7

1

-

-

-

-

Totaal overige

-

-

-

-

6

-

-6

-

-

-

-

-

Per 31 december 2022*

539

158

-14

-1

9

-

1.317

75

2.083

506

-

2.589

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

x 1 miljoen

Gestort aandelen-kapitaal

Agio-
reserve

Kasstroom-
hedge-reserve

Hedge
kosten
reserve

Wettelijke reserve ge-activeerde ontwik-kelings-kosten

Wettelijke reserve deel-nemingen

Inge-
houden
resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Aandeel derden

Totaal
groeps-
vermogen

Per 1 januari 2023

539

158

-14

-1

9

-

1.317

75

2.083

506

-

2.589

Resultaat na belastingen 2023

-

-

-

-

-

-

164

164

6

-

170

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-5

-3

-

-

-

-

-8

-

-

-8

Totaalresultaat

-

-

-5

-3

-

-

-

164

156

6

-

162

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2022

-

-

-

-

-

-

-

-16

-16

-

-

-16

Cumulatief preferent dividend

-

-

-

-

-

-

-

-6

-6

-

-

-6

Uitgifte nieuwe aandelen

67

433

-

-

-

-

-

-

500

-

-

500

Transactiekosten aandelenuitgifte

-

-

-

-

-

-

-4

-

-4

-

-

-4

Belastingen transactiekosten aandelenuitgifte

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-8

-

-8

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

Totaal transacties met aandeelhouders

67

433

-

-

-

-

-3

-22

475

-6

-

469

Overige

Winstbestemming 2022

-

-

-

-

-

-

53

-53

-

-

-

-

Herclassificatie

-

-

-

-

4

4

-7

-

1

-

-

1

Totaal overige

-

-

-

-

4

4

46

-53

1

-

-

1

Per 31 december 2023

606

591

-19

-4

13

4

1.360

164

2.715

506

-

3.221