2023 in cijfers

Door forse investeringen te doen werkt Stedin in nauwe samenwerking met stakeholders aan het mogelijk maken van de energietransitie. Dit doen we door veilig sneller te bouwen, het huidige net flexibeler te benutten én het net goed te beheren. Dit alles voor een betrouwbare energievoorziening voor onze klanten. Hierbij hebben we oog voor onze medewerkers zodat zij graag bij ons werken, zich kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen bij een maatschappelijk betrokken en financieel gezond Stedin. Door zo duurzaam mogelijk te werken aan een nieuw energiesysteem gebaseerd op decentraal opgewekte duurzame energie, dragen we bij aan (inter)nationale doelstellingen om CO2-uitstoot te reduceren. Dit doen we door én de uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering te minimaliseren én onze klanten in staat te stellen hun CO2-uitstoot te reduceren. Voor nadere duiding van onderstaande cijfers en hoe deze cijfers samenhangen met onze strategie, materiële onderwerpen, strategische risico’s en kansen verwijzen wij naar de connectiviteitstabel.