Afgeleide financiële instrumenten

Reële waarde van afgeleide financiële instrumenten:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2020

Verplichtingen
per 31 december 2020

Activa per 31 december 2019

Verplichtingen
per 31 december 2019

Valutaswap- en termijncontracten

19

86

39

52

Totaal

19

86

39

52

De looptijden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2020

Verplichtingen
per 31 december 2020

Activa per 31 december 2019

Verplichtingen
per 31 december 2019

Classificatie

Vlottend / kortlopend

3

2

-

-

Vast / langlopend

16

84

39

52

Totaal

19

86

39

52

Alle afgeleide financiële instrumenten zijn toegewezen aan een hedgerelatie en de waardemutaties van deze instrumenten worden, waar van toepassing, direct verwerkt in het groepsvermogen en gepresenteerd in de reserve kasstroomafdekkingen. Een nadere toelichting op het verloop van deze reserve en de verwachte kasstromen is opgenomen in toelichting 32.4 Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.