Voorraden

De voorraden zijn gestegen ten opzichte van voorgaand boekjaar. Dit is het gevolg van het niet kunnen uitvoeren van alle projecten in het jaar, terwijl daar wel voorraad voor aanwezig was. Op de waarde van de voorraden is een voorziening incourante voorraad in mindering gebracht van 2 miljoen (2019: 2 miljoen).

De voorziening incourante voorraad heeft voor 1 miljoen betrekking op meters (2019: 1 miljoen).