Handelsdebiteuren en overige vorderingen

Onder de handelsdebiteuren en overige vorderingen zijn met name vorderingen op afnemers verantwoord en nog te factureren bedragen (contractactiva) voor de levering van transportdiensten.

Deze post is als volgt te specificeren:

x 1 miljoen

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Handelsdebiteuren

113

120

Nog te factureren*

39

38

Overige vorderingen en overlopende activa*

13

14

Totaal

165

172

  1. * De 2019 cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Onder toelichting 32.2 Kredietrisico is de ouderdom en bijzondere waardevermindering van de handelsdebiteuren en contractactiva opgenomen.

De post handelsdebiteuren is gedaald met 7 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. Deze daling wordt met name verklaard door een lagere positie van de debiteuren energiemaatschappijen door een lagere omzet eind 2020.