Afschrijvingen en bijzondere waarde­verminderingen vaste activa

2020
x 1 miljoen

Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties

Netwerken

Overig

Totaal

Afschrijvingen

7

288

9

304

Afschrijvingen lease

7

-

10

17

Desinvesteringen

2

11

-

13

Desinvesteringen lease

-

-

-

-

Totaal 2020

16

299

19

334

2019
x 1 miljoen*

Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties

Netwerken

Overig

Totaal

Afschrijvingen

6

278

11

295

Afschrijvingen lease

8

-

10

18

Desinvesteringen

-

4

-

4

Desinvesteringen lease

-

-

-

-

Totaal 2019

14

282

21

317

  1. * De 2019 cijfers zijn aangepast om de afschrijvingen en desinvesteringen van de gebruiksrecht vaste activa afzonderlijk weer te geven, conform IFRS 16.53(a).

De afschrijvingen en desinvesteringen hebben betrekking op materiële, immateriële vaste activa en op het gebruiksrecht vaste activa en zijn gestegen met 17 miljoen ten opzichte van 2019.

De reguliere afschrijvingen zijn met 8 miljoen gestegen, dit wordt verklaard door kortere levensduur slimme meters, een toename in de materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa. De desinvesteringsafschrijvingen zijn gestegen met 9 miljoen. Dit komt volledig voort uit desinvesteringen in gereguleerde netwerken.

De desinvesteringen vaste activa bedragen 13 miljoen (2019: 5 miljoen).