Geactiveerde uren

Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van eigen personeel worden als geactiveerde productie in mindering gebracht op de bedrijfskosten.

De geactiveerde uren zijn ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met 8 miljoen naar 188 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt doordat Stedin als gevolg van corona meer veiligheidsmaatregelen heeft toegepast en daardoor zijn meer manuren besteed per project.

Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van inleen personeel zijn in mindering gebracht op de personeelskosten (ingeleend personeel), zie hiervoor toelichting 6 Personeelskosten.