Overige bedrijfskosten

x 1 miljoen

2020

2019

Precario en concessies

70

71

IT kosten

54

46

Leasekosten

5

6

Huisvestingkosten

23

22

Voorzieningen

1

13

Overige kosten

75

62

Totaal

228

220

De overige bedrijfskosten zijn gestegen met 8 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De kosten zijn met name gestegen als gevolg van hogere ICT (circa 8 miljoen) en overige kosten (circa 11 miljoen). Daar tegenover staat een daling in de kosten van de voorzieningen welke in 2019 hoog waren als gevolg van de voorziening voor het verwijderen van de gasafsluitingen, zie 24 Overige voorzieningen.

In de overige bedrijfskosten, onder 'Voorzieningen' is - miljoen (2019: 1 miljoen) verantwoord als dotatie aan de voorziening voor verwachte kredietverliezen.