Kosten van inkoop en uitbesteed werk

x 1 miljoen

2020

2019

Inkoopkosten

208

175

Uitbesteed werk

109

125

Totaal

317

300

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met 17 miljoen gestegen ten opzichte van 2019.

De stijging in de kosten van inkoop en uitbesteed werk is voornamelijk veroorzaakt door de inkoop energie, als gevolg van de tariefstijging van TenneT, met een impact van circa 40 miljoen. Dit wordt gecompenseerd door gunstige resultaten bij de inkoop van netverliezen van circa 14 miljoen en lagere materiaalkosten van 8 miljoen als gevolg van minder activiteiten.