Deelnemingen en joint ventures

x 1 miljoen

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

3

5

Aandeel in het resultaat na belastingen

1

-2

Boekwaarde per 31 december

4

3

Dit betreft het 33,3% belang in Zebra Gasnetwerk B.V. (hierna: Zebra). Zebra zorgt voor het beheer en de exploitatie van een hogedruk-gastransportleiding. Door deze leiding wordt hoogcalorisch gas getransporteerd, dat in het importstation in Sas van Gent wordt ingenomen uit het gastransportnet van Fluxys. Dit gas wordt getransporteerd naar aangesloten grootverbruikers. Op 19 december 2019 is een overeenkomst tot koop en verkoop van activa getekend tussen Enduris BV, Enexis Netbeheer BV, Zebra Activa BV, Entrade Pipe BV en Gasunie Transport Services BV. Als onderdeel van deze transactie zijn in 2020 onder meer de activa van de extra hoge druk gasnetten geleverd aan Gasunie Transport Services BV.