Gebruiksrecht vaste activa

x 1 miljoen

Grond en bedrijfs-
gebouwen

Leaseauto's

Totaal

Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2019

72

31

103

Investeringen

1

10

11

Contractmodificaties

6

-1

5

Desinvesteringen

-16

-1

-17

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2019

63

39

102

Investeringen

1

9

10

Contractmodificaties

2

-

2

Desinvesteringen

-2

-2

-4

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2020

64

46

110

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2019

-

-

-

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

7

10

17

Desinvesteringen

-

-1

-1

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019

7

9

16

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

7

10

17

Desinvesteringen

-2

-2

-4

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020

12

17

29

Netto boekwaarde per 31 december 2019

56

30

86

Netto boekwaarde per 31 december 2020

52

29

81

Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2020 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.

De leaseverplichtingen zijn toegelicht in 25 Rentedragende schulden.

Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2020:

x 1 miljoen

2020

2019

Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa

-17

-17

Rentelasten leaseverplichtingen

-1

-1

Leasekosten in de winst- en verliesrekening

-5

-6

Totaal

-23

-24