Financieel, economisch

Materieel onderwerp

1Economische, financiële prestatie

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Stedin Groep heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt met ons maatschappelijk kapitaal om. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Onzekerheid langetermijn financiering , Grotere kans op vervangingsgolf verouderde assets

KPI

Target 2020

Realisatie 2020

Target 2021

Waar leest u meer over dit onderwerp?

FFO / Nettoschuldpositie

≥ 12%

12%

≥ 12%

Resultaten:

Governance:

Solvabiliteit

40%

43%

40%

Efficiency / beïnvloedbare besparing (Capex en Opex)*

26 mln

26 mln

25 mln

  1. * Capex zijn Capital Expenditures, de kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling en levering van onze producten en diensten. Opex zijn de Operating Expenditures, dat zijn operationele kosten voor onze bedrijfsvoering.

Materieel onderwerp

2Investeren in infrastructuur

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagste maat­schappelijke kosten wordt gerealiseerd. Wij toetsen de investeringen aan de doelstelling van een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Onzekerheid langetermijn financiering, Onvoldoende aansluit­- en transportcapaciteit, Grotere kans op vervangingsgolf verouderde assets

KPI

Target 2020

Realisatie 2020

Target 2021

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Investeringen in toekomst­be­stendige energie-infrastruc­tuur

669 mln

620 mln

687 mln

Strategie Stedin Groep Resultaten:

Realisatiegraad slimme meter

≥ 80% van aanbiedingen

89,2% van aanbiedingen

≥ 80% van aanbiedingen

Governance:

Aantal aanbiedingen slimme meter

Aanbieding slimme meter bij 100% populatie

Aangeboden bij 95,6% van de populatie

Aanbieding slimme meter bij 100% populatie

Materieel onderwerp

3Verandervermogen organisatie

Strategisch speerpunt

Waarom is dit onderwerp relevant?

Onze omgeving vraagt flexibiliteit, een wendbare organisatie en het continu ontwikkelen van ons talent en vakmanschap. Dit vraagt om leiderschap.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Wendbaarheid van de organisatie

KPI

Target 2020

Realisatie 2020

Target 2021

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Leiderschapsprogramma:

  • Compete­n­ties lei­der­schaps­profiel uitge­werkt in 4-punt­schaal voor gewenst gedrag
  • Bereik in programma hierover
  • Bereik van de leidinggeven­den met 2 Kickforward sessies

Medewerkersmotivatie*:

  • Vertrouwen medewer­kers in gekozen strate­gie en beleid
  • Mate waarin het doel van mijn werk duidelijk is
  • Betrokkenheid

100%


50%
75%

100%


0% **
74%

n.v.t.


n.v.t.
n.v.t.


7,5

8,0

7,7

Resultaten:

  1. * Vanaf 2021 rapporteren we op een nieuwe set van KPI's betreffende verandervermogen. Deze hebben betrekking op - aan verandervermogen gerelateerde - vragen van het jaarlijks uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoek.
  2. * In verband met Covid-19 en de lancering van een hernieuwd leiderschapsprofiel in 2021, is het leiderschapsprogramma naar 2021 verplaatst.

Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering