Veerkrachtig
vooruit

2021 was een jaar waarin we de nodige uitdagingen hadden, niet alleen met Covid-19, maar ook met het mogelijk maken van de energietransitie en de financiering hiervan. De manier waarop we daaraan werken en de mooie resultaten die we boeken, laat zien dat we veerkrachtig zijn. Dat we de blik richten op de toekomst. Onverminderd werken wij aan onze doelen en bewegen we vooruit. Als mensen en als organisatie. Lees hier de interviews met onze stakeholders.

Raad van bestuur

Voorwoord

‘Waarom duurt het allemaal zo lang?’ klaagde een bewoner tegen een van onze monteurs die in diens portiek bezig was de ...

2021 in vogelvlucht

Video jaarverslag 2021

We maakten alvast een selectie van alle hoogtepunten in het jaarverslag.

Waardecreatie als basis

Strategie

Als netbeheerder van gas- en elektriciteitsnetten zorgen wij voor een vitale infrastructuur. Met een kleine 5.000 collega's staan we voor de taak om te investeren in de energie­transitie en om de ...

Resultaten

Samen met onze partners zorgen wij voor een vitaal netwerk. In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten op onze drie strategische speerpunten en de onderliggende materiële onderwerpen: Beter ...

Governance

In dit hoofdstuk beschrijven we de gover­nance­rollen binnen Stedin Groep. De Nederlandse Corporate Governance Code is voor Stedin een belangrijk document waarin onder andere de verhouding tussen ...

Verslag RvC

Hierbij biedt de raad van commissarissen (RvC) het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Stedin Holding N.V. aan, zoals opgesteld door de raad van bestuur (RvB).

Jaarrekening

In deze jaarrekening worden de financiële cijfers van Stedin Holding N.V. verantwoord over het gehele jaar 2021, met vergelijkende cijfers over 2020.

Veerkrachtig vooruit

Lees hier de dubbelinterviews met onze stakeholders.

Dit jaarverslag van Stedin Holding N.V. over het boekjaar 2021 is niet de versie die is opgesteld in overeenstemming met de ESEF vereisten zoals opgesteld door de Europese Commissie in de Regulatory Technical Standard op ESEF. De ESEF rapportage is beschikbaar via deze link. Bij een verschil prevaleert de ESEF rapportage.