Activa aangehouden voor verkoop

Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop

Stedin Groep heeft gedurende 2021 besloten om de meter opname service, welke onderdeel was van DNWG Infra, af te splitsen en in een aparte entiteit, TUMS B.V. op de markt te brengen om te verkopen. De medewerkers werkzaam ten behoeve van deze activiteiten zijn juridisch afgesplitst naar TUMS B.V. Stedin Groep was per jaareinde in een verregaand stadium van de verkoop, maar de entiteit was per jaareinde nog niet overgedragen aan de kopende partij, zie ook 35 Gebeurtenissen na balansdatum.

De vennootschap voldoet aan de criteria van IFRS 5 om als “aangehouden voor verkoop” te worden geclassificeerd.