Afschrijvingen en bijzondere waarde­verminderingen vaste activa

2021
x 1 miljoen

Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties

Netwerken

Overig

Totaal

Afschrijvingen

7

313

5

325

Afschrijvingen lease

7

-

10

17

Desinvesteringen

-

18

-

18

Desinvesteringen lease

-

-

-

-

Totaal 2021

14

331

15

360

2020
x 1 miljoen

Bedrijfs-gebouwen, terreinen, machines en installaties

Netwerken

Overig

Totaal

Afschrijvingen

7

288

9

304

Afschrijvingen lease

7

-

10

17

Desinvesteringen

2

11

-

13

Desinvesteringen lease

-

-

-

-

Totaal 2020

16

299

19

334

De afschrijvingen en desinvesteringen hebben betrekking op materiële, immateriële en gebruiksrecht vaste activa en zijn gestegen met 26 miljoen ten opzichte van 2020.

De reguliere afschrijvingen zijn met 21 miljoen gestegen. Dit wordt verklaard door een toename in de materiële vaste activa eind 2020 en in 2021. De desinvesteringsafschrijvingen zijn gestegen met 5 miljoen. Dit komt volledig voort uit desinvesteringen in gereguleerde netwerken.