Geactiveerde uren

Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van eigen personeel worden als geactiveerde productie in mindering gebracht op de bedrijfskosten.

De geactiveerde uren zijn ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met 19 miljoen naar 207 miljoen. De stijging wordt veroorzaakt doordat Stedin als gevolg van corona in 2020 projecten stil heeft moeten zetten, waar in 2021 de werkzaamheden doorgingen, maar meer veiligheidsmaatregelen zijn toegepast en daardoor meer manuren zijn besteed per project.

Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van inleen personeel zijn in mindering gebracht op de personeelskosten (ingeleend personeel), zie hiervoor toelichting 6 Personeelskosten.