Overige bedrijfskosten

x 1 miljoen

2021

2020

Precario en concessies

64

70

IT kosten

52

54

Leasekosten

5

5

Huisvestingkosten

21

23

Voorzieningen

-5

1

Overige kosten

72

75

Totaal

209

228

De overige bedrijfskosten zijn gedaald met 19 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.

In 2021 is de voorziening voor versneld verwijderen van 'gasaansluitingen uit bedrijf' voor een groot deel vrijgevallen, zie hiervoor nadere toelichting in note 25 Overige voorzieningen.

Onder voorzieningen is 4 miljoen (2020: - miljoen) verantwoord als dotatie aan en 2 miljoen (2020: 2 miljoen) als onttrekking uit de voorziening voor verwachte kredietverliezen.