Kosten van inkoop en uitbesteed werk

x 1 miljoen

2021

2020

Inkoopkosten

261

208

Uitbesteed werk

96

109

Totaal

357

317

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met 40 miljoen gestegen ten opzichte van 2020.

De stijging in de inkoopkosten is voornamelijk veroorzaakt door de inkoop energie, als gevolg van de tariefstijging van TenneT, met een impact van circa 10 miljoen en hogere kosten voor de inkoop netverliezen als gevolg van de gestegen energieprijzen, met een impact van circa 44 miljoen. Hier tegenover staat een daling in het uitbesteed werk als gevolg van een daling in de externe kosten (circa 14 miljoen) door meer gebruik te maken van interne resources.