Deelnemingen en joint ventures

x 1 miljoen

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

4

3

Aandeel in het resultaat na belastingen

-

1

Ontvangen dividend

-4

-

Boekwaarde per 31 december

-

4

Dit betreft het 33,3% belang in Zebra Gasnetwerk B.V. (hierna: Zebra). Zebra zorgt voor het beheer en de exploitatie van een hogedruk-gastransportleiding. Op 19 december 2019 is een overeenkomst tot koop en verkoop van activa getekend tussen Enduris B.V., Enexis Netbeheer B.V., Zebra Activa B.V., Entrade Pipe B.V. en Gasunie Transport Services B.V. Als onderdeel van deze transactie zijn in 2020 onder meer de activa van de extra hoge druk gasnetten geleverd aan Gasunie Transport Services B.V. De laatste afwikkeling heeft in 2021 plaats gevonden en in 2022 zal de entiteit worden opgeheven.