Gebruiksrecht vaste activa

x 1 miljoen

Grond en bedrijfs-
gebouwen

Leaseauto's

Totaal

Gebruiksrecht vaste activa per 1 januari 2020

63

39

102

Investeringen

1

9

10

Contractmodificaties

2

-

2

Desinvesteringen

-2

-2

-4

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2020

64

46

110

Investeringen

-

8

8

Contractmodificaties

1

-

1

Gebruiksrecht vaste activa per 31 december 2021

65

54

119

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2020

7

9

16

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

7

10

17

Desinvesteringen

-2

-2

-4

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020

12

17

29

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

7

10

17

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2021

19

27

46

Netto boekwaarde per 31 december 2020

52

29

81

Netto boekwaarde per 31 december 2021

46

27

73

Stedin Groep heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor een aantal bedrijfspanden en bedrijfsterreinen. Daarnaast least Stedin Groep een wagenpark. In 2021 heeft Stedin Groep nieuwe leaseovereenkomsten afgesloten voor met name het wagenpark.

De leaseverplichtingen zijn toegelicht in 26 Rentedragende schulden.

Onderstaande tabel toont de totale leasekosten over 2021:

x 1 miljoen

2021

2020

Afschrijvingskosten gebruiksrecht vaste activa

-17

-17

Rentelasten leaseverplichtingen

-1

-1

Leasekosten in de winst- en verliesrekening

-5

-5

Totaal

-23

-23