Overige baten

De overige baten zijn met 1 miljoen gestegen ten opzichte van vorig boekjaar en bedragen 14 miljoen. De overige baten omvatten mede de opbrengsten van niet-gereguleerde diensten zoals beschreven in toelichting 2.2.6 Opbrengsten.