Netto-omzet

x 1 miljoen

2021

2020

Transport- en aansluitdienst Elektriciteit

782

726

Transport- en aansluitdienst Gas

322

316

Meetdienst

63

81

Infradiensten en overige

98

93

Totaal

1.265

1.216

De netto-omzet over 2021 is met 49 miljoen gestegen ten opzichte van vorig boekjaar. Dit is te verklaren door hogere transportopbrengsten voor elektriciteit en gas als gevolg van hogere tarieven ten opzichte van vorig jaar.

Hier tegenover staat een daling in de meetdiensten van 18 miljoen. De daling in de meetdiensten wordt veroorzaakt door het meer uitbetalen van overwinsten ten opzichte van vorig jaar. De resterende terug te betalen overwinsten in toekomstige tarieven worden toegelicht in 14 Materiële vaste activa.