Personeels­voorzieningen

x 1 miljoen

Diensttijd gebonden uitkeringen

Overige

Totaal

Per 1 januari 2020

10

5

15

Dotaties

1

4

5

Onttrekkingen

-1

-1

-2

Vrijval

-1

-3

-4

Per 31 december 2020

9

5

14

Dotaties

1

3

4

Onttrekkingen

-1

-2

-3

Vrijval

-1

-1

-2

Per 31 december 2021

8

5

13

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Kortlopend

4

3

Langlopend

9

11

Totaal

13

14

Diensttijd gebonden uitkeringen

Deze voorziening dekt de verplichting voor uitkeringen aan medewerkers bij het bereiken van een bepaald aantal jaren dienstverband of de pensioengerechtigde leeftijd.

De voorzieningen zijn actuarieel bepaald op basis van de volgende uitgangspunten:

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Disconteringsvoet

1,0%

1,0%

Toekomstige salarisstijgingen

1,5% - 2,5%

1,4% - 2,5%

Sterftetabel

GBM & GBV 2015-2020

GBM & GBV 2014-2019

De diensttijd gebonden uitkeringen vinden over een langere periode plaats. De voorziening wordt jaarlijks herrekend op basis van actuele personeelsgegevens.