Voorraden

De voorraden zijn gelijk gebleven ten opzichte van voorgaand boekjaar. Op de waarde van de voorraden is een voorziening incourante voorraad in mindering gebracht van 2 miljoen (2020: 2 miljoen).

De voorziening incourante voorraad heeft voor 0 miljoen betrekking op meters (2020: 1 miljoen).