Afgeleide financiële instrumenten

Reële waarde van afgeleide financiële instrumenten:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2021

Verplichtingen
per 31 december 2021

Activa per 31 december 2020

Verplichtingen
per 31 december 2020

Valutaswap- en termijncontracten

15

64

19

86

Totaal

15

64

19

86

De looptijden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Activa per 31 december 2021

Verplichtingen
per 31 december 2021

Activa per 31 december 2020

Verplichtingen
per 31 december 2020

Classificatie

Vlottend / kortlopend

15

-

3

2

Vast / langlopend

-

64

16

84

Totaal

15

64

19

86

Alle afgeleide financiële instrumenten zijn toegewezen aan een hedgerelatie en de waardemutaties van deze instrumenten worden, waar van toepassing, direct verwerkt in het groepsvermogen en gepresenteerd in de reserve kasstroomafdekkingen. Een nadere toelichting op het verloop van deze reserve en de verwachte kasstromen is opgenomen in toelichting 33.4 Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.