Financieel kapitaal

Materieel onderwerp

Financieel, economische prestaties

Strategisch speerpunt

SDG: 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Waarom is dit onderwerp relevant?

Stedin Groep heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt om met ons maatschappelijk kapitaal. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Onzekerheid of op langetermijn het huidige financiële beleid gecontinueerd kan wor­den - Niet genoeg voorbereid op vervangingsgolf verouderde assets / K: Tariefstructuur van de toekomst - Effectiever en efficiënter werken door ketengericht werken

KPI

Target 2021

Realisatie 2021

Target 2022

Waar leest u meer over dit onderwerp?

FFO / Nettoschuldpositie

≥ 12%

11,3%

12%

Financieel, economische prestaties

Financieel resultaat

Risicomanagement

Solvabiliteit

40,0%

45,6%

≥40,0%

Materieel onderwerp

Betaalbare en efficiënte dienstverlening

Strategisch speerpunt

SDG: 7 - Betaalbare en duurzame energie

Waarom is dit onderwerp relevant?

Wij vinden het van belang dat de energietransitie tegen de laagst maatschappelijke kosten wordt gerealiseerd. Dit betekent ook dat wij zelf continu onderzoeken hoe we efficiënter kunnen werken.

Relatie met risico's (R) en kansen (K)

R: Onzekerheid of op langetermijn het huidige financiële beleid gecontinueerd kan worden - Niet genoeg voorbereid op vervangingsgolf verouderde assets / K: Effectiever en efficiënter werken door ketengericht werken

KPI

Target 2021

Realisatie 2021

Target 2022

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Efficiency (over beïnvloedbare opex en capex)

26 mln

22 mln

14 mln

Betaalbare en efficiënte dienstverlening

Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering